Arbeidskraft i Norge – byggenæringen

 

Bygging av boliger er noe som er ofte diskutert i Norge. Det bygges mange bolig i Norge, men det bygges ikke mange nok for å dempe veksten i boligprisene. Norge er et land med 5 millioner mennesker. Prisen på bygging av bolig har økt gjevt de siste årene. Dette fordi arbeidskraften har blitt dyrere. Arbeidskraften i seg selv kommer fra forskjellige Europeiske land, som Polen, Litauen, Estland, osv. Dette fordi man trenger billigere og mer arbeidskraft enn det man finner i Norge. Norge har generelt sett nokså dyr arbeidskraft.

Det største gruppen av arbeidspendlere til Norge har vært svensker. Dette fordi norske lønninger har vært høyere enn svenske lønninger. Dette har dabbet noe av etter at den norske kroner falt i verdi den siste tiden. Det er nå flere polakker som arbeidspendler til Norge enn svensker. Selv om lønningene er lavere er det fortsatt ikke lov å drive med sosial dumping. Det vil si at man må betale folk en minimumslønn. Minimumslønnen er satt ved lov. Det er ulovlig å betale noen mindre enn minimumslønn. Minimumslønnen varierer fra bransje til bransje, men den er på rundt 130-150 norske kroner nå om dagen.

Dette beløpet er fortsatt såpass høyt sammenlignet med andre land at det trekker faglært og ufaglært arbeidskraft til Norge og norske byggeplasser. Dette skaper ofte utfordringen i språk. Det er da ofte slik at man bør ha en person på byggeplassen som kan for eksempel polsk eller andre språk. Dette fordi ufaglært arbeidskraft ofte ikke kan engelsk godt nok til å bruke engelsk som jobbspråk. Det er nokså vanlig at man har en sjef på byggeplassen som er polsk, men snakker norsk nokså godt. Dette løser da språkutfordringen. Selv om utenlands arbeidskraft er viktige ledd i byggenæringen som arbeidskraft på gulvet og arbeidskraft som overvåker arbeidet, er de sjeldent representert i ledelsen eller på eierskapssiden i byggeselskaper. Dette fordi næringen ikke er kjempestor, men også fordi det er en kapitalkrevende næring. Kapital opparbeides over tid og det krever også gode bankkontakter. Bankene liker oftere, dessverre, å jobbe med norske statsborgere. Dette gjør det vanskeligere for utenlandsk arbeidskraft å starte egne selskaper innenfor denne bransjen.

Det viktigste man kan gjøre for å starte noe selv er å bli sertifisert etter svennebrev- og mesterbrev-systemet, samt å lære seg norsk godt.