Sikkerhet på byggeplasser

 

I byggenæringen er sikkerhet viktig. Helse, miljø og sikkerhet er noe man blir drillet i innenfor denne bransjen. Det er forståelig at folk må forholde seg til strenge regler for hvordan man skal oppføre seg og hvordan man skal jobbe sammen for å unngå at noe farlig skjer.

Helse, miljø og sikkerhet er noe arbeidstilsynet tar veldig seriøst. Det reageres kraftig når byggeselskaper ikke tar sikkerhet på alvor. Da kan man som reaksjon stenge byggeplasser, eller ilegge bøter. Det er tilfeller av at byggeplasser stenges for at man ikke tar hånd om helse og sikkerheten til de ansatte.

Bygg ansatte skal jobbe i eller bo i må godkjennes av arbeidstilsynet. Tilsynet krever en detaljert beskrivelse av hvordan bygget ser ut, hvor toalett står, hvor garderobe er, hvordan inneklima det er, hvor mange vinduer det er, osv. Dette for å være helt sikker på at når det er folk i bygningene er de tatt vare på.

Det er også egne ansatte, verneombud, som ser etter at alt går riktig for seg. Dette er en viktig oppgave for å melde tilbake til selskapets ledelse om hvordan alt går for seg.

Sikkerhet på byggeplassen krever at ansatte bruker sikkerhetsutstyr. Eksempler på sikkerhetsutstyr er klær, sko, hjelmer, osv. Det er også vanlig at man krever at ansatte binder seg fast slik at man ikke faller ned skulle man miste fotfeste. Det er også vanlig at man setter opp nett og rekkverk, slik at man unngår farlige situasjoner. Arbeidsgiver kan blir erstatningsrettslig ansvarlig for ansatte som skader seg på arbeidsplassen. Arbeidsgiver kan også bli ansvarlig hvis arbeidstaker skader andre på arbeidsplassen. Så her gjelder det å være påpasselig og se seg om.