Svart arbeid på byggeplassen

 

Svart arbeid er en stor utfordring i byggenæringen. Svart arbeid betyr at man jobber og får betalt, men unnlater å rapportere inn betalingene til skatteetaten. Det antas at 25% av alle ansatte på arbeidsplasser jobber svart. Arbeidstakere kan vare en del av dette ved at de ikke betaler penger til ansatte elektronisk, altså ved at man får kontantoppgjør i hånda. Dette gjør at de ansatte lettere ikke oppgir pengene til skatteetaten, men at det også er vanskeligere for skatteetaten å oppdage at beløpene ikke har gått sin vanlige gang. Det skal sies at regnskapsfører ofte ser slike transaksjoner.

Arbeidstakere fra utlandet kan også delta i svart arbeid ved at de krever eller godtar kontantbetaling for jobb utført. Dette er ikke ønskelig og er også i flere situasjoner ulovlig. Det er også arbeidstakers plikt i mange situasjoner å rapportere inn lønn, slik at all den lønn som ikke rapporteres til skatteetaten er svart.

Svart arbeid er dumt. Man får ikke pensjonspoeng for penger som ikke oppgis og man får heller ikke full uttelling hos NAV ved svart arbeid. Det er derfor viktig at arbeidstakere, for å beskytte seg selv ved sykdom eller annet tap av inntekt, jobber rent.

Posted in Ymse