Korona-krisens påvirkning for byggebransjen

Det største problemet for bygg- og anleggsbransjen etter korona-krisen er mangel på arbeidsfolk. Problemet er at hele 33 % av utenlandske arbeidere glimrer med sitt fravær på norske byggeplasser. Dette er som en følge av stengte grenseoverganger og andre restriksjoner fra staten i forbindelse med pandemien siden den startet. Foreningen for de ansatte i byggebransjen …

Logistikk i byggebransjen

Byggebransjen er et marked i stadig opp -og nedtur. Behovet for nye boliger er ikke enkelt å forutsi, ei heller å håndtere fortløpende. Derfor trenger byggebransjen også logistikkingeniører for å gjøre resultatet best mulig. En logistikksjef har fokus på alle aspekter i en forsyningskjede (SCM) og derfor bør alle byggherrer skaffe seg en logistikkingeniør. La …