Korona-krisens påvirkning for byggebransjen

Det største problemet for bygg- og anleggsbransjen etter korona-krisen er mangel på arbeidsfolk. Problemet er at hele 33 % av utenlandske arbeidere glimrer med sitt fravær på norske byggeplasser. Dette er som en følge av stengte grenseoverganger og andre restriksjoner fra staten i forbindelse med pandemien siden den startet. Foreningen for de ansatte i byggebransjen utførte nylig en undersøkelse for byggenæringen i Norge på deres medlemsbedrifter. Dette for å kartlegge hvor stort omfanget var av tap for bransjen og hvilke innvirkninger pandemien har hatt på bransjen i løpet av de siste 3 månedene. Resultatene fra undersøkelsen er på alle måter urovekkende.

Underbemanning – det største problemet i sektoren i dag

Mer enn 50 % av de spurte i medlemmenes bedrifter fra bygningsbransjen i Norge sa nemlig at den aller største utfordringen har vært mangel på folk i tiden etter at viruset slo til for fullt. Det er blant annet flere store prosjekter som har inkludert bemanning fra Sverige som har stoppet helt opp, og investorene taper betydelige summer hver eneste dag, opplyser representanter fra bygg- og anleggsorganisasjonen.

Stort behov for utenlandsk arbeidskraft innen byggbransjen

En av de bedriftene som i mindre grad har merket problemet med at utenlandske arbeidere har uteblitt, er bedriften Veidekke Bygg Trøndelag. Mye av grunnen til at denne bedriften på mange måter har klart seg rimelig bra gjennom denne vanskelige korona-tiden, er at de i all hovedsak bruker arbeidskraft fra Norge. Dermed har de ikke hatt behov for å ta inn arbeidskraft fra utlandet. For mange andre typer yrker, som f.eks. malere, verftsarbeidere og arbeidere som produserer alt fra produkter innen bilinnredninger til restaurantarbeid, er situasjonen helt annerledes, ettersom mange av disse bedriftene hele tiden har vært avhengig av arbeidskraft fra utlandet.

Posted in Ymse