Norsk på norske byggeplasser

 

Språk er en stor utfordring når man jobber på norske byggeplasser. Det er viktig å kunne norsk for å kommunisere med eiere av selskapene, med myndighetspersoner som inspiserer byggeplassene, men også for å gjøre jobben sin nøyaktig. Arkitekttegninger er på norsk, materialer er på norsk, osv. Når det er sagt er det veldig få norske arbeidere på norske byggeplasser. Dette gjør at det blir vanskelig å lære seg norsk på norske byggeplasser. Det er veldig lett å si at man må lære seg norsk for å fungere i det norske samfunnet, men det er vanskelig å lære seg norsk på norske byggeplasser.

Hva kan man så gjøre? Det finnes initiativ hvor man kan lære seg norsk. Det finnes gratis norsk kurs hos NAV og andre steder. Det er et stort fokus på integrasjon av norske byggearbeidere. Dette kan kun gjøres ved språkopplæring og kulturforståelse. Dette er veldig viktig. Her er det bare å ta seg sammen. Norske bedrifter må innse at man har en jobb å gjøre. Man må tilrettelegge for ansatte slik at de kan lære seg norsk. Det gjelder med tid og økonomiske ressurser. Hjelp til og tilrettelegg.