Hus, bygg og stil

 

Norske hus er ofte ganske like. De bygges som regel av tre og de bygges etter den samme stilen. Dette er en nokså interessant utvikling som har vart en stund. Man kan se at tidligere hus-trender i byer fulgte kontinentaleuropeisk stil, da spesielt tysk stil eller dansk. Dette har gitt flotte eneboliger og bygg. Etter andre verdenskrig gitt Norge inn på en mer sosialistisk byggestil med råvarer som sement og står på større bygninger, som har gitt liv til noen ikke så vakre bygg. På eneboligsiden ser man en veldig lik stil fra 1960-1970 tallet til utover på 1990-tallet. Her brukte man mye tre. Disse husene har fått klengenavnet Block Watne hus etter produsenten som lagde hus, billige og bra for tiden.

Nå er det mer uavhengig design av hus, men større utbygginger lener seg på hus bygget for å tilfredsstile utbyggers budsjett for å garantere en grei avkastning. Det er ikke noe feil ved en slik tankegang. Det er bare litt synd at man ikke får mer design tilbake til utbygging av nye boligområder.

 

Posted in Ymse