Mindre bygging av butikker

Det er mye denne tidsalderen vi lever i har bragt med seg. Dataalderen er tiden hvor folk har alt tilgjengelig rett foran nesa si, og det er i så måte interessant å se hvordan den utviklingen egentlig har vært. Det er jo ikke bare kunnskap det har ført med seg, men også en slags latskap hos folk, som gjør at man ikke lenger har behov for å dra ut på byen for å kjøpe ting. Av den grunn blir ikke lenger fysiske butikker bygget i like stor grad som tidligere. Det er jo egentlig veldig trist, på mange måter.

Når det gjelder det sosiale, er denne utviklingen veldig negativ. Folk ser ikke hverandre like mye som før. For mange er det mye mer komfortabelt å enkelt å utføre handlingen på nettet. Det er noe som skjer i større grad nå enn tidligere, og det kan bidra til asosial atferd. Det er vel liten tvil om at det er viktig at man kommer seg ut av huset og samhandler med andre mennesker. Dette er noe som butikker helt klart gjør mulig. Uansett hva enn man måtte mene om dette. Det er også noe som er vanskelig å håndtere for mindre butikker. Man kan kjøpe sko som ecco uten å gå ut av huset. Det er velkjent at mindre butikker har måttet legge ned på grunn av konkurransen på nettet. Det er bare trist, fordi det betyr at vi i større grad må rette oss mot et eneste selskap for våre behov.

Men fra et konstruksjonsperspektiv så er det også veldig trist å tenke på hvor mye det går utover byggebransjen. Nå er det jo ikke slik at det ikke finnes ting å bygge lengre, men den typen vekst som man tidligere fant i byer, forsvinner litt. Man har fortsatt boligsektoren og andre ting, men det å bygge bygninger for forretninger og andre slike ting, faller. Det har sine naturlige konsekvenser i at folk også mister jobbene sine. Man kan påstå at de kanskje finner jobber i andre sektorer, men det er vanskelig å si noe sikkert om, spesielt for de som jobber i mindre byggefirmaer. De blir ofte glemt, mye på samme måte som de små butikkene blir.

Det er mye bra med hvordan verden utvikler seg, men det som er litt trist er hvordan visse giganter spiser opp så store deler av markedet, at det blir lite igjen til resten. Er det logisk at et selskap som Amazon skal ha en verdi på over 1 trillion dollar? Da er det ikke lett for en lokal bokhandel å konkurrere. Som igjen fører til at man ikke behøver å bygge noe nytt. Det er i hvert fall problematisk, om ikke annet.