Logistikk i byggebransjen

Byggebransjen er et marked i stadig opp -og nedtur. Behovet for nye boliger er ikke enkelt å forutsi, ei heller å håndtere fortløpende. Derfor trenger byggebransjen også logistikkingeniører for å gjøre resultatet best mulig. En logistikksjef har fokus på alle aspekter i en forsyningskjede (SCM) og derfor bør alle byggherrer skaffe seg en logistikkingeniør. La oss se på noen grunner til at logistikk er viktig i byggebransjen.

Langsiktig strategi kan redusere utgifter

Byggebransjen er avhengig av oppdrag for å kunne overleve. Mange bedrifter går til grunne fordi de gjør en del feil; de ansetter for mange, de skaffer for mange anleggsmaskiner, de har for stort lager. Dessuten mangler de en strategi for endring i markedet. En logistiker kan hjelpe til med å analysere markedet og finne balansen mellom suksess og fiasko.

Innkjøp til rett tid og rett pris

Innkjøp er en vanskelig prosess i forsyningskjeden, spesielt før man har fått innarbeidet rutinene. En som har studert logistikk og innkjøp vet at pris styres av tilbud og etterspørsel. Mange av varene i byggebransjen varierer i konjunkturer. Et vindu eller en ytterdør følger vanlige indekser, men når det gjelder råstoffer som fins i for eksempel sement til betong, er det helt andre faktorer som gjelder. En logistiker vet når prisene er nede og når man bør kjøpe og ikke. Varene skal også selges videre til en byggherre eller eiendomsforvalter, derfor må man ikke bli sittende inne med overskuddsvarer.

Bygge effektivt

Det å bygge effektivt handler om mange ting. Det kan handle om arbeidernes kompetanse og lønnsgrad, om kommunikasjon mellom de forskjellige avdelingene eller at man har nok utstyr til å ferdigstille arbeidet. Det handler også om å sette bort en del arbeid. Et byggefirma er eksperter på bygging, ikke innhenting av tilbud for bestilling. Effektivitet er et av målene til en logistiker, ofte også kalt LEAN på fagspråket. Grunnen for å se på effektivitet er at man vil bli fortere ferdig med arbeid, og kan gå videre på nye oppdrag. Dette vil spare bedriften penger samtidig som det setter i gang ny aktivitet.

Kvalitet i alle ledd

En av suksessfaktorene til de fleste bedrifter er kvalitet. Man kan godt prøve å levere i et marked uten fokus på kvalitet, men før eller siden vil man bli innhentet av realitetene. Kvalitet betyr kontroll, fokus på spesifikasjoner, god kommunikasjon, og en godt bedrift til bedrift- (B2B) og bedrift til kunde-relasjon (B2C). Dessuten krever det høy kompetanse blant de ansatte. Det krever at man har en dyktig HR-avdeling som tar seg av ansettelsen av nye medarbeidere og gi ut riktig lønn.

Tørre å ta sjanser og ha flaks

Man kommer ikke utenom at dersom man skal lykkes i byggebransjen, så må man tørre å ta sjanser og ha en god dose flaks. Men dersom man er flink til å analysere markedet på forhånd, kan man eliminere en del fallgruver. Man bør ta kalkulert risiko i alt man driver med, for dersom man ikke satser vinner man i hvert fall ikke.